Thermax là một trong những công ty hàng đầu về cung cấp các giải pháp về nước và chất thải trong bốn thập kỷ qua, phục vụ cho các cơ sở công nghiệp, thương mại, nông thôn, khách sạn và quốc phòng cũng như khu vực thành thị nhằm giúp giảm lượng nước ngọt tiêu thụ, tái sử dụng và tái chế nước thải.

Chúng tôi đã triển khai các giải pháp sáng tạo của mình ở Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Nam Á.
Thermax cung cấp các giải pháp:

  • Water Treatment
  • Wastewater Treatment/ Recycle
  • Zero Liquid Discharge
  • Desalination

Chúng tôi có hơn 20.000 công trình lắp đặt trong nhiều ngành khác nhau như thực phẩm, đồ uống, dệt may, dược phẩm, ô tô, thép, điện, hóa chất, phân bón, dầu khí, hóa dầu và khu đô thị. Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới khách hàng, chúng tôi đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức của mình phù hợp với các phân khúc thị trường: Bộ phận IPG (Industrial Projects Group) giữ vai trò thực hiện các dự án lớn trong lĩnh vực điện, dầu khí, thép, phân bón, dệt may, thực phẩm và đồ uống, bột giấy và giấy, ô tô và các giải pháp cho cơ sở hạ tầng cùng với các công ty EPC. Đối với các ngành công nghiệp vừa và nhỏ, nông thôn, quốc phòng, khách sạn và khu vực thành thị, đơn vị SPG ( Standard Plant Group) sẽ thực hiện các dự án này với thời gian quay vòng nhanh hơn.

Leave a comment