Được thành lập vào năm 1903 bởi các nhà hóa học Irving Bull và Alfred Roberts, Waltron là chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản lý thành phần hóa học và xử lý nước. Công ty khởi đầu như một phòng thí nghiệm phân tích và tư vấn ở Manhattan, New York . Hiện nay Waltron chuyên sản xuất các công cụ để đo thành phần hóa học bao gồm oxy hòa tan, natri, hydrazin, silica, độ cứng, phốt phát, nitrat, amoniac, florua, độ đục và ô nhiễm dầu … Waltron có thể thiết kế và sản xuất một hệ thống giám sát chất lượng nước tập trung của một nhà máy điện.

Ngày 06/11/2017, ST chính thức trở thành đại diện chính hãng của Waltron tại Việt Nam.

Leave a comment