THERMAX GROUP là công ty tiên phong của Ấn Độ cung cấp các giải pháp bền vững về năng lượng và môi trường.
Danh mục kinh doanh của Thermax bao gồm các sản phẩm heating, cooling, quản lý nước và chất thải, và các hóa chất đặc biệt. Thermax cũng thiết kế, chế tạo và vận hành các lò hơi lớn sản xuất hơi nước và điện, các nhà máy điện chìa khóa trao tay, nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, nước thải đô thị, hệ thống thu hồi nhiệt thải và các dự án kiểm soát ô nhiễm không khí.
Các hệ thống, sản phẩm và dịch vụ do Thermax phát triển giúp ngành công nghiệp đạt được hiệu suất sử dụng tài nguyên tốt hơn và cải thiện lợi nhuận, đồng thời duy trì một môi trường sạch hơn. Ngay cả khi chuyển đổi chi phí thành lợi nhuận, chúng tôi vẫn giúp bảo vệ môi trường với những giải pháp giới hạn của mình. Một mô hình win-win cho công nghiệp và xã hội nói chung.
Chúng tôi hoạt động trên toàn cầu thông qua 29 văn phòng quốc tế và 14 cơ sở sản xuất – 10 trong số đó ở Ấn Độ và 4 ở nước ngoài.
Sự hiện diện của chúng tôi trải dài khắp 88 quốc gia và hỗ trợ khách hàng thông qua mạng lưới bán hàng & dịch vụ rộng khắp ở Châu Á, Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu và Châu Mỹ.
Tập đoàn bao gồm 07 công ty con trong nước, 21 công ty con ở nước ngoài, và 01 công ty liên doanh.

Systems to match wide-spectrum fuels

Operating on a wide range of fuels, including biomass and waste from industrial processes, Thermax heating systems help customers achieve higher levels of energy efficiency. Its eco-friendly vapour absorption chillers work on heat from any source and replace power guzzling cooling equipment. Thermax also integrates its expertise in diverse areas to create combined heating, power and cooling solutions.

More power for developmental initiatives

An established player in captive power plants, Thermax also builds utility power plants. It is one of the few Indian companies that has sourced supercritical technology to build boilers for mega power plants. Thermax also harnesses solar energy to support its clients in their heating, cooling and power generation requirements.

Harnessing wealth from waste

Through its water and waste management solutions, the company supports industries and civic bodies to reduce pollution, recycle resources and to generate revenue from waste. Also on offer are value added services for retrofits and rebuilds, design and implementation of optimal energy use in processes, and for managing utilities.

Through its business of energy rental services, Thermax helps industry to receive uninterrupted supply of heat, steam and chilled water and pay for them at per unit cost without having to own and operate equipment at their premises.

Solar Power

Thermax is one of the leading solar energy companies that has set up solar power plants on EPC basis for a marquee list of customers. We offer both rooftop and ground mounted solar PV systems for various segments including industrial plants, commercial buildings, corporate offices, IT parks, institutes, warehouses and public sector units. We provide end-to-end support to our customers, from concept to commissioning and O&M support, thereafter.

Technology Partnerships

Leave a comment