CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ST

PHÒNG KINH DOANH

Ms. Hiền              0981135128

alicenguyen@vattust.com.vn

 

Ms. Đào               0982743933

ellanguyen@vattust.com.vn

 

Ms. Quyên          0987514399

quyenvu@vattust.com.vn

 

Ms. Huyền          0988226809

hayleynguyen@vattust.com.vn

Back to Top