Công ty ST là đại diện bán hàng chính thức tại Việt Nam của Elecon – Benzler, hỗ trợ hãng trong việc phân phối các dòng sản phẩm và triển khai các dịch vụ sau bán hàng.

Leave a comment