Hệ thống De- NOx sẽ giúp loại bỏ hiệu quả các ôxit nitơ phát sinh trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong quá trình sử dụng nhiên liệu hoá thạch (than đá, dầu, khí…).

The De-NOx system will help effectively remove nitrogen oxides generated in many industries, especially in the process of using fossil fuels (coal, oil, gas …).

Công nghệ khử NOx của Thermax có ba biến thể: Phương pháp khử xúc tác chọn lọc (SCR), Phương pháp khử chọn lọc không xúc tác (SNCR) và Hệ thống kết hợp (SCR + SNCR). Việc lựa chọn phương pháp nào dựa trên yêu cầu cụ thể của khách hàng và tính phù hợp của các ứng dụng: lò hơi đốt than, lò hơi sinh khối, lò luyện cốc, lò đốt, lò nung xi măng và tất cả các quy trình tạo ra NOx liên quan.

DeNOx – NOx Reduction Technology comes in three variants: Selective Catalytic Reduction (SCR), Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) and Hybrid System (SCR+SNCR). The system can be selected basis the specific requirements of the customer and the suitability of the applications such as Coal Fired Boiler, Biomass Boiler, Coke Oven, Incinerators, Cement Kiln and all allied NOx generating processes.

Hệ thống De-NOx chuyển NOx thành N2 và H2O bằng cách bơm chất khử vào ngược dòng khí thải, chất khử thường là amoniac dạng lỏng hoặc urê. Trong khi SCR sử dụng thêm chất xúc tác để khử NOx với hiệu suất cao và nhiệt độ thấp (160 – 350˚C), thì SNCR là công nghệ sử dụng nhiệt độ cao (900 – 1050˚C) để khử NOx với hiệu quả tương đương. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích nhiệt độ khí thải và các thông số liên quan để đưa ra giải pháp tốt nhất nhằm đảm bảo chi phí đầu tư thấp nhất và mang lại hiệu quả tối ưu cho hệ thống.

The De-NOx system converts NOx into N2 and H2O by injecting reagent in the upstream of the flue gas, typically aqueous ammonia or urea. While SCR uses a catalyst to reduce NOx with high efficiency and low temperature (160 – 350˚C), SNCR is a technology that uses high temperature (900 – 1050˚C) to reduce NOx with equivalent efficiency. Our experts will analyze flue gas temperatures and related parameters to offer best solution to ensure lowest total cost of ownership and deliver optimum system output.

Thermax đã thành lập một liên doanh vào năm 2010 với Babcock & Wilcox Power Generation Group (B&W) từ Hoa Kỳ để sản xuất các lò hơi công suất lớn. Với kinh nghiệm dày dặn cùng công nghệ tiên tiến và khả năng toàn diện của B&W, hệ thống SCR của chúng tôi trở thành sự lựa chọn hàng đầu giúp giảm thiểu NOx tại các cơ sở công nghiệp sạch và hiệu quả nhất đang hoạt động.

Thermax had set up a joint venture in 2010 with Babcock & Wilcox Power Generation Group (B&W) from the USA for manufacturing large boilers. B&W ‘s extensive experience, advanced technology and full-scope capabilities make our Selective Catalytic Reduction (SCR) systems the equipment of choice for reducing NOx by some of the cleanest and most efficient utilities and industrial facilities in operation.

Nguyên lý hoạt động của SCR / Principle of SCR Process

SCR systems catalytically reduce flue gas NOx to N2 and H2O. This technology is the most effective method of reducing NOx emissions especially where high removal efficiencies (70 to 95%) are required. The NOx reduction takes place as the flue gas passes through a catalyst chamber. Before entering the catalyst, ammonia is injected into the flue gas where it is mixed.

Hệ thống SCR điển hình cho lò hơi đốt than/ Typical Coal Fired SCR System

  • Catalyst
  • Ammonia injection grid (AIG)
  • Static mixers
  • Flow distribution devices
  • Flow straightener
  • Catalyst cleaning equipment
  • Catalyst loading equipment

Chất xúc tác / Catalyst

Một số dự án / Typical projects

Leave a comment