Được thành lập vào năm 1903 bởi các nhà hóa học Irving Bull và Alfred Roberts, Waltron là chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản lý thành phần hóa học và xử lý nước. Công ty khởi đầu như một phòng thí nghiệm phân tích và tư vấn ở Manhattan, New York . Hiện nay Waltron chuyên sản xuất các công cụ để đo thành phần hóa học bao gồm oxy hòa tan, natri, hydrazin, silica, độ cứng, phốt phát, nitrat, amoniac, florua, độ đục và ô nhiễm dầu … Waltron có thể thiết kế và sản xuất một hệ thống giám sát chất lượng nước tập trung của một nhà máy điện.

Ngày 06/11/2017, ST chính thức trở thành đại diện chính hãng của Waltron tại Việt Nam.

Các dòng sản phẩm chính của Waltron:

CHLORINE

Model: 9092 
Ranges: 0-1000µg/L, 0-10mg/L
Technology: Potentiostatic

CONDUCTIVITY & PH

Model: 9095 
Ranges: 0-10µS/cm, 0-100µS/cm
Technology: Cationic Exchange

COPPER

Model: 3045 
Ranges: 0-1000ppb, 0-3000ppb
Technology: Colorimetric

DEGASSED ACID CONDUCTIVITY

Model: 9096 
Ranges: 0-10µS/cm, 0-100µS/cm
Technology: Cationic Exchange

DISINFECTANTS

Model: 3052 
Ranges: 0-5ppm
Technology: Colorimetric

DISSOLVED HYDROGEN

Models: 9091 and 9091C (portable)
Ranges: 0-1000µg/L, 0-10mg/L, 0-100cc/kg
Technology: Potentiostatic

DISSOLVED OXYGEN

Models: 9065 and 9065C (portable) 
Ranges: 0-2000ppb, 0-45ppm
Technology: Luminescent

ETHYLENE GLYCOL

Model: 3049 
Range: 0-15ppm
Technology: Colorimetric

HARDNESS

Model: 3051
Range: 0-1000ppb
Technology: Colorimetric
Model: 6051
Range: 0-536ppm
Technology: Titrimetric
Model: 6051M
Range: 0.4, 0.9, …53, 89, 178ppm
Technology: Titrimetric

HYDRAZINE

Model: 3044
Ranges: 0-100ppb, 0-500ppb
Technology: Colormetric
Models: 9071 and 9071C compact
Range: 0ppb-1000ppb
Technology: Amperometric

IRON

Model: 3048
Range: 0–100ppb
Technology: Colorimetric

OIL IN WATER

Model: 2410
Range: 0-99ppm
Technology: Nephelometric

PHOSPHATE

Model: 3042
Ranges: 0-5ppm, 0-20ppm, 0-150ppm*, 0-300ppm*
Technology: Colorimetric

SILICA

Model: 3041
Ranges: 0-500ppb, 0-5ppm, 0-150ppm, 0-300ppm
Technology: Colorimetric

SODIUM

Model: 9031CX compact
Model: 9032X auto cal and 9033X auto cal 
Range: 0.1ppb-10ppm
Technology: Ion Selective

Leave a comment