CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ST

Chúng tôi là đại diện ủy quyền tại Việt Nam của: 

ATLAS COPCO

THE INDURE PRIVATE LIMITED

SWAM PNEUMATICS PRIVATE LIMITED

WALTRON GROUP

 

Bạn có biết về chúng tôi?

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ST 

[qodef_button size=”” type=”solid” hover_animation=”” target=”_self” icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-arrow-right-circle” font_weight=”” text=”Chi Tiết” link=”http://vattucongnghiepst.com.vn/thu-ngo/”]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”68px 0 0 0″ horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”bottom” hover_animation=”default” item_padding_768_1024=”53% 0 0 0″ item_padding_600_768=”2% 0 0 0″ item_padding_480_600=”2% 0 0 0″ item_padding_480=”2% 0 0 0″]
[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

[qodef_process_holder number_of_columns=”columns-3″][qodef_process_item icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-magic-wand” title_tag=”h5″ title=” TRIẾT LÝ KINH DOANH” text=”Chất lượng: Với phương châm “Uy tín là thước đo của thành công”, chất lượng và tiến độ luôn là mục tiêu hàng đầu, xem chất lượng là một nhân tố phát triển để tăng tính cạnh tranh và là một yếu tố văn hóa của doanh nghiệp.”][qodef_process_item icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-grid” title_tag=”h5″ title=”GIÁ TRỊ CỐT LÕI” text=”Thương hiệu ST được xây dựng và phát triển dựa vào yếu tố cốt lõi: Sản phẩm chất lượng cao, đề cao giá trị xã hội và tính bền vững trong quá trình xây dựng, phát triển.”][qodef_process_item icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-settings” title_tag=”h5″ title=”CHIẾN LƯỢC” text=” Hoạt động đa doanh, trong đó cung cấp vật tư công nghiệp và đầu tư xây dựng là chủ đạo. Địa bàn hoạt động trong cả nước.”][/qodef_process_holder]

ĐỐI TÁC

[qodef_carousel carousel=”about-us-carousel-vi” number_of_items=”6″ image_animation=”image-zoom” show_navigation=”yes”]

KHÁCH HÀNG

[qodef_carousel carousel=”tech-home-carousel-vi” number_of_items=”6″ image_animation=”image-zoom” show_navigation=”yes”]
Back to Top